QUY TRÌNH DANH SÁCH QUAN TÂM TRỰC TUYẾN

Để tăng khả năng tiếp cận các cơ hội nhà ở, danh sách quan tâm trực tuyến mới của chúng tôi mở 24/7. Tham gia danh sách quan tâm của chúng tôi sẽ cho chúng tôi biết rằng bạn muốn nhận hỗ trợ thuê nhà tại Quận Santa Clara thông qua Chương trình Phiếu Lựa chọn Nhà ở (Phần 8).

Cơ quan Quản lý Gia cư Quận Santa Clara sẽ không bao giờ tính phí bạn nhận được phiếu thưởng Phần 8.

Quý vị Muốn Ghi danh Hỗ trợ Thuê nhà Phần 8? Tờ rơi
QUÝ VỊ CÓ NGUY CƠ TRỞ THÀNH VÔ GIA CƯ? Tờ rơi
Khuyết tật là gì? Tờ rơi

Cách đăng ký - video

 • step 1
  Đăng ký
  Truy cập mạng bằng máy tính hay điện thoại di động để đăng ký. Mất khoảng 3 phút. XEM CÁCH ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

   

 • step 2
  Cập nhậ
  Đăng nhập và cập nhật thông tin của bạn nếu cần. Đăng nhập ít nhất 1 lần/năm để chúng tôi biết rằng bạn vẫn quan tâm đến nhà ở Phần 8.
 • step 3
  Được lựa chọn
  Nếu có hỗ trợ thuê nhà, ứng viên sẽ được chọn ngẫu nhiên và được thêm vào danh sách chờ. Không phải ai cũng sẽ được cam kết nhà ở.
 • step 4
  Chúng tôi sẽ Liên lạc với Bạn
  Nếu được lựa chọn vào danh sách chờ, SCCHA sẽ liên lạc với bạn để xác định tư cách hợp lệ tham gia Phần 8 của bạn.

YÊU CẦU VỀ TƯ CÁCH HỢP LỆ

Bạn không cần phải là cư dân của Quận Santa Clara để đăng ký, mặc dù ưu tiên sẽ dành cho những người đã sống hoặc làm việc trong quận trong vòng năm năm qua.

 • Người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên.

 • Người đăng ký hoặc một thành viên gia đình có hồ sơ pháp lý chứng minh sinh sống ở Mỹ.

 • Bất kỳ ai có thể được coi là một thành viên trong hộ gia đình của bạn. Bạn không cần thiết phải có quan hệ với họ.

 • Bạn phải đáp ứng yêu cầu về thu nhập. Hãy xem bảng bên dưới.


Để gia đình đủ điều kiện hưởng trợ giúp nhà ở liên bang tại Quận Santa Clara, tổng thu nhập hộ gia đình không được vượt quá ngưỡng thu nhập hàng năm được quy định trong bảng dưới đây:

QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH GIỚI HẠN THU NHẬP HÀNG NĂM
1 Người $59,000
2 Người $67,400
3 Người $75,850
4 Người $84,250
5 Người $91,000
6 Người $97,750
7 Người $104,500
8 Người $111,250

Ngưỡng Thu nhập có hiệu lực từ ngày 18/4/2022.

LỢI ÍCH CỦA THAM GIA DANH SÁCH QUAN TÂM TRỰC TUYẾN

 • Không cần tới văn phòng—tham gia trực tuyến bằng máy tính hoặc thiết bị di động

 • Chọn sống ở bất cứ nơi nào tại Quận Santa Clara hoặc tại các khu nhà cho thuê nhất định

 • Nhận cập nhật qua email hoặc tin nhắn văn bản về trạng thái của bạn

 • Lựa chọn ngẫu nhiên khi có phiếu nhà ở để mang lại cơ hội công bằng cho tất cả mọi người

CÁCH ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Truy cập: www.myscchahousing.org/applicantportal

 • step 1

  Tạo mật khẩu và ID người dùng bảo mật cho Cổng thông tin Người đăng ký trực tuyến. Đây là địa chỉ email mà chúng tôi sẽ sử dụng để gửi thông tin cập nhật.

 • step 2

  Nhập ngày sinh và Mã số An sinh Xã hội của chủ hộ. Người này sẽ chịu trách nhiệm cho phiếu nhà ở.

 • step 3

  Cung cấp tên và ngày sinh của tất cả những người sẽ sống cùng bạn trong hộ gia đình.

CÁCH DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRONG DANH SÁCH

Để duy trì hoạt động, bạn cần đăng nhập vào Cổng thông tin Người đăng ký ít nhất 1 lần/năm. Bạn có thể tái kích hoạt hoặc chỉnh sửa thông tin của mình bất cứ lúc nào.

Tham gia Danh sách Quan tâm của chúng tôi

Số điện thoại: (888) 717-1180   TDD: (408) 933-3041