Cơ hội kinh doanh

Tổng quan về hợp đồng / mua hàng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc kinh doanh với SCCHA. Cơ quan này đã chọn BidSync làm Hệ thống quản lý giá thầu trực tuyến của mình. Bằng cách đăng ký với BidSync, bạn sẽ tự động được thông báo khi có cơ hội đấu thầu mà công ty quan tâm. Là người dùng đã đăng ký, bạn cũng sẽ có quyền truy cập để trả lời giá thầu điện tử. Không có chi phí để đăng ký.

Nhận thông báo thường xuyên về các lời mời chào mới, sửa đổi và được trao giải

Đăng ký ở đây

Để liên hệ với Phòng Mua sắm, vui lòng liên hệ với procurement@scchousingauthority.org.

SCCHA trả cho tất cả các nhà thầu một mức lương đủ sống.