The Santa Clara County Housing Authority Announces AA- Credit Bond Rating by Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings
The Santa Clara County Housing Authority is proud to announce that it received a prestigious AA- credit rating from Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, reflecting the agency’s extremely strong management and financial performance. The AA- credit rating not only validates the Housing Authority’s past achievements but also positions the agency for future growth. The rating will also enhance the authority’s ability to secure favorable financing terms, attract investment, and expand its housing programs to benefit more families in need of affordable housing options in Santa Clara County.
Cơ quan Nhà ở Hạt Santa Clara đảm bảo tài trợ cho việc điện khí hóa Công viên Nhà Di động Buena Vista ở Palo Alto
Cơ quan Nhà ở Hạt Santa Clara (SCCHA) đã bảo đảm 850,000 đô la tài trợ cơ sở hạ tầng Liên bang để điện khí hóa Công viên Nhà di động Buena Vista ở Palo Alto, CA. Khoản tài trợ này, một phần của dự án hồi sinh rộng lớn hơn, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra một cộng đồng an toàn hơn, có ý thức hơn về môi trường cho cư dân của mình.