Sự kiện

Heading Home: Phiên thông tin chủ sở hữu tiềm năng

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một buổi cung cấp thông tin cho các chủ nhà tiềm năng quan tâm đến việc tham gia Chiến dịch Heading Home! Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Santa Clara đang tổ chức một buổi thông tin Zoom cho các chủ nhà tiềm năng, những người quan tâm đến việc cho thuê căn hộ của họ cho những người nhận phiếu mua hàng như một phần của Chiến dịch Heading Home. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chương trình, [...]