Ủy viên Espinoza-Howard nghỉ hưu sau khi phục vụ 16 năm

Được bổ nhiệm vào Hội đồng Ủy viên của SCCHA vào năm 2006, Espinoza-Howard đã ủng hộ việc xây dựng quan hệ đối tác cộng đồng trong khi làm việc không mệt mỏi để mở rộng cơ hội nhà ở và các chương trình cư trú cho các gia đình có thu nhập thấp ở Hạt Santa Clara. Để tôn vinh cam kết của cô ấy trong việc phát triển quỹ học bổng của cơ quan để hỗ trợ càng nhiều sinh viên càng tốt, chương trình từ nay sẽ được gọi là chương trình Học bổng Kathy Espinoza-Howard.