Chủ sở hữu

HUD công bố Hạt Santa Clara là Cộng đồng thứ 100 tham gia Sáng kiến Vô gia cư của House America
WASHINGTON - Bộ trưởng Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) Marcia L. Fudge hôm nay đã công bố Hạt Santa Clara, California là cộng đồng thứ 100 tham gia sáng kiến House America của Chính quyền nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư bằng cách tận dụng Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ và các nguồn lực liên bang khác thông qua cách tiếp cận Ưu tiên Nhà ở.
SCCHA và các đối tác nhận được giải thưởng Homekey trị giá 14.3 triệu đô la để biến khách sạn San José thành nhà ở cho thanh niên trong độ tuổi chuyển tiếp đang trải qua hoặc có nguy cơ vô gia cư
11 Tháng Năm, 2022
Là một phần của nỗ lực trên toàn quận nhằm ứng phó nhanh chóng với cuộc khủng hoảng vô gia cư, Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Santa Clara (SCCHA) và các đối tác của nó đã nộp đơn và được trao khoản tài trợ chương trình Homekey của tiểu bang trị giá 14.3 triệu đô la cho việc mua và cải tạo khách sạn Pavilion Inn tọa lạc tại 1280 North Fourth Street ở San José.
Thông báo đình chỉ năm 2022
Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Santa Clara (SCCHA), trước đây được gọi là Cơ quan Gia cư của Hạt Santa Clara, được yêu cầu công bố thông báo công khai về các khoản tiền đang bị giam giữ đã trở nên không hoạt động theo luật tiểu bang California.
Thông báo công khai: Kế hoạch di dời căn hộ Huff Gardens
Rotary Plaza HACSC HDC, Inc. (Rotary Plaza) hợp tác với Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Santa Clara (SCCHA) đang mời tất cả các bên quan tâm xem xét dự thảo tài liệu lập kế hoạch di dời cho các tài sản của mình tọa lạc tại 3021 Huff Avenue ở San Jose, California. Một bản sao của dự thảo kế hoạch (còn được gọi là Tài liệu Lập kế hoạch Tái định cư Huff Gardens) có thể được xem và tải xuống từ trang web của SCCHA.