Phiếu lựa chọn nhà ở (Phần 8) Cơ hội bất động sản ở Hạt Santa Clara

SCCHA cho các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi thuê hơn 2,700 ngôi nhà chất lượng cao ở Hạt Santa Clara với giá thuê phải chăng thông qua các chương trình như chương trình Phiếu Lựa chọn Nhà ở và đang nỗ lực mỗi ngày để xây dựng nhà ở giá cả phải chăng hơn. Nhìn chung, hoạt động bất động sản của SCCHA được chia thành hai hoạt động chính: Quản lý và phát triển tài sản.