Nhận Hỗ trợ thông qua Chương trình Phiếu Lựa chọn Nhà ở (Phần 8)

Chương trình Phiếu lựa chọn nhà ở, trước đây được gọi là Phần 8, có thể giúp bạn có được nhà ở giá cả phải chăng thông qua hỗ trợ cho thuê. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp, cho dù bạn hiện có Phiếu lựa chọn nhà ở hay muốn được xem xét cho một Phiếu lựa chọn. Bắt đầu bằng cách nhấp vào hộp bên dưới mô tả tình huống của bạn tốt nhất. Bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên bạn cần, từ các câu hỏi thường gặp đến cổng thông tin giúp bạn nhanh chóng xử lý các thủ tục giấy tờ quan trọng về nhà ở.