Học bổng Kathy Espinoza-Howard dành cho những người tham gia Phiếu lựa chọn nhà ở

SCCHA cung cấp chương trình Học bổng Kathy Howard-Espinoza, trước đây được gọi là Strive, để cung cấp hỗ trợ tài chính giáo dục sau trung học cho những người tham gia Phiếu lựa chọn nhà ở hoặc người thuê bất động sản cho thuê thuộc sở hữu hoặc liên kết với SCCHA.

Ai nên nộp đơn?

Nếu gia đình bạn nhận được hỗ trợ thuê nhà từ SCCHA (bắt buộc) và bạn sẽ theo học một trường kỹ thuật / dạy nghề, cao đẳng cộng đồng hoặc đại học vào mùa thu, hãy đăng ký học bổng ngay hôm nay!
Tất cả các đơn đăng ký sẽ được nhân viên xem xét và chấm điểm. Các ứng viên có điểm số cao nhất mỗi người sẽ nhận được giải thưởng ít nhất là $ 1,000.

Những gì bạn sẽ cần phải áp dụng

Đơn xin học bổng đánh máy
Bài luận cá nhân
Thư giới thiệu (phải được ghi ngày trong vòng 12 tháng cuối cùng kể từ khi nộp đơn)
Điểm trung bình tích lũy từ 2.5 trở lên ở trường hiện tại hoặc trước đây của bạn (yêu cầu này được miễn cho những ứng viên đã nghỉ học từ năm năm trở lên)

FAQ

Không, điều này chỉ dành cho những người tham gia Phiếu lựa chọn nhà ở hoặc các cá nhân sống trong các bất động sản thuộc sở hữu hoặc liên kết với SCCHA.

Không, không có yêu cầu về độ tuổi.

Một ứng viên có thể nhận được tối đa 4 giải thưởng học bổng.

Nếu hiện đang đi học, ứng viên phải có uy tín với trường trung học / đại học của họ và có thể không bị kỷ luật hoặc quản chế học tập.

SCCHA sẽ trao tối đa 50 học bổng cho học sinh cuối cấp trung học phổ thông đã tốt nghiệp đại học, sinh viên đại học tiếp tục hoặc sinh viên trở lại theo học tại một trường đại học, cao đẳng cộng đồng hoặc trường kỹ thuật trên cơ sở toàn thời gian hoặc bán thời gian.

Vui lòng gọi 408-993-3026. Vui lòng không gọi điện để hỏi về tình trạng đơn đăng ký đã gửi của bạn.

Các chương trình học bổng khác

Nếu bạn đủ điều kiện nhận học bổng Kathy Espinoza-Howard, bạn cũng nên xem xét các nguồn lực từ các cơ quan nhà ở khác mà SCCHA có liên kết. Các chương trình dưới đây không được SCCHA duy trì / xử lý, vui lòng liên hệ trực tiếp với các cơ quan nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Gặp gỡ những người được trao học bổng trước đây của chúng tôi