Tổng quan về kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng nhà ở

Việc kiểm tra Tiêu chuẩn Chất lượng Nhà ở (HQS) đảm bảo rằng các đơn vị cho thuê Phiếu Lựa chọn Nhà ở được an toàn và có thể sống được. SCCHA đề nghị chủ nhà và người thuê nhà đi bộ qua nhà và lưu ý bất kỳ vật dụng nào bị hỏng hoặc hư hỏng để chúng có thể được sửa chữa trước khi kiểm tra Phiếu lựa chọn nhà ở. Nếu thiết bị không vượt qua, tất cả các hạng mục bị hỏng phải được sửa chữa và có thể cần phải kiểm tra mới để xác minh việc sửa chữa đã được hoàn thành trước khi người thuê chuyển đến.