Cơ hội kinh doanh(コムホイキン ドアン

Tổng quan về hợp đồng / mua hàng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc hợp tác kinh doanh với SCCHA.Cơ quan này đã chọn BidSync làm Hệ thống quản lý đấu thầu trực tuyến của mình.Bằng cách đăng ký với BidSync, bạn sẽ tự động được thông báo khi có cơ hội giá thầu.BidSyncは、BidSyncを使用することで、BidSyncを使用することができます。Với tư cách là người dùng đã đăng ký, bạn cũ sƽ có quyền truy cập để trả lời giá thầu theo phương thức điện tử.のように、このように。Không có chi phí để đăng ký.

Nhận thông báo thường xuyên về các lời mời chào mới, sửa đổi và được trao

Đăng ký ngay hôm nay