Nhà ở Công bằng và Chỗ ở Hợp lý

Chỗ ở Hợp lý giúp người khuyết tật có thể tham gia đầy đủ vào các chương trình hỗ trợ thuê nhà của Phiếu Lựa chọn Nhà ở (Phần 8) của SCCHA. Miễn là bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể tiếp cận các chương trình nhà ở và dịch vụ hỗ trợ cho thuê của chúng tôi tại Hạt Santa Clara.

Nhà ở Công bằng cung cấp nhà ở mà không có bất kỳ hành vi và chính sách phân biệt đối xử nào.

Chỗ ở Hợp lý là gì?

Một chỗ ở hợp lý đảm bảo rằng bất kỳ ai khuyết tật vẫn có cơ hội tham gia. Định nghĩa chính thức của một chỗ ở hợp lý là: thay đổi, ngoại lệ hoặc điều chỉnh quy tắc, chính sách, thực hành hoặc dịch vụ có thể cần thiết để người khuyết tật có cơ hội bình đẳng để sử dụng và tận hưởng một ngôi nhà, bao gồm cả không gian sử dụng công cộng và chung, hoặc để thực hiện nghĩa vụ chương trình của họ.

Nếu bạn tin rằng bạn là nạn nhân của phân biệt đối xử về nhà ở, hãy liên hệ với chúng tôi:

Gọi và nói chuyện với Điều phối viên Mục 504. 408-275-8770

Giờ hoạt động: Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đóng cửa vào thứ Sáu hàng tuần

Điều gì xảy ra sau khi bạn điền vào một yêu cầu chỗ ở hợp lý?

SCCHA sẽ đưa ra quyết định xem yêu cầu có hợp lý hay không, hãy liên hệ với một chuyên gia am hiểu để xác minh xem chỗ ở được yêu cầu có cần thiết hay không và cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản về quyết định của chúng tôi.

Xem thêm thông tin về:
Nhà ở Công bằng và Chỗ ở Hợp lý