Cổng thông tin ứng viên SCCHA (Danh sách sở thích trực tuyến)

Tham gia danh sách quan tâm của chúng tôi để cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm hỗ trợ cho thuê Phần 8.

Tham gia ngay hôm nay

Quy trình danh sách sở thích trực tuyến

Để cải thiện khả năng tiếp cận các cơ hội nhà ở của bạn, danh sách quan tâm trực tuyến mới của chúng tôi mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Tham gia danh sách quan tâm của chúng tôi cho chúng tôi biết bạn muốn nhận được hỗ trợ thuê nhà ở Hạt Santa Clara thông qua Chương trình Phiếu lựa chọn Nhà ở (Phần 8).

1

Đăng ký

Truy cập trực tuyến bằng máy tính hoặc điện thoại di động của bạn để đăng ký. Mất khoảng 3 phút.

Tìm hiểu cách đăng ký trực tuyến
2

Luôn cập nhật

Đăng nhập và cập nhật thông tin của bạn khi cần thiết. Đăng nhập ít nhất mỗi năm một lần cho chúng tôi biết bạn vẫn quan tâm đến việc nhận Phiếu lựa chọn nhà ở.

3

Được chọn

Nếu có hỗ trợ thuê nhà, ứng viên sẽ được chọn ngẫu nhiên và thêm vào danh sách chờ. Không phải ai cũng được đảm bảo nhà ở.

4

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

Nếu được chọn vào danh sách chờ, SCCHA sẽ liên hệ với quý vị để xác định tính đủ điều kiện của quý vị đối với Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở.

5

Sau khi tính đủ điều kiện của bạn được xác định

Những người nộp đơn nhận được Phiếu lựa chọn nhà ở có thể nhấp vào đây để xem video tóm tắt về cách thức hoạt động của chương trình.

Yêu cầu chung về tính đủ điều kiện

Quý vị không cần phải là cư dân của Hạt Santa Clara để nộp đơn, mặc dù ưu tiên sẽ được dành cho những người đã sống hoặc làm việc trong quận trong vòng năm năm qua.

Bạn phải 18+.
Bạn phải được cấp giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ
Bất cứ ai cũng có thể được coi là một phần của hộ gia đình bạn. Bạn không cần phải có liên quan.
Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện thu nhập. Vui lòng xem bảng dưới đây.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện thu nhập

Để một gia đình đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở liên bang tại Hạt Santa Clara, tổng thu nhập hộ gia đình không được vượt quá các giới hạn thu nhập hàng năm được thiết lập này như được liệt kê trên bảng.

Quy mô hộ gia đình
Giới hạn thu nhập hàng năm
1 người $64,550
2 người $73,750
3 người $82,950
4 người $92,150
5 người $99,550
6 người $106,900
7 người $114,300
8 người $121,650
9 người $129,050
10 người $136,400
11 người $143,800
12 người $151,150
Giới hạn thu nhập có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024

Lợi ích của việc tham gia danh sách sở thích trực tuyến

Không cần đến văn phòng - tham gia trực tuyến bằng máy tính hoặc thiết bị di động
Chọn sống ở bất cứ đâu trong Hạt Santa Clara hoặc tại các bất động sản cho thuê cụ thể
Nhận thông tin cập nhật qua email hoặc tin nhắn văn bản về trạng thái của bạn
Lựa chọn ngẫu nhiên khi có sẵn phiếu mua hàng mang lại cơ hội công bằng cho tất cả mọi người

Cách đăng ký trực tuyến

Bước 1

Tạo ID người dùng và mật khẩu an toàn cho Cổng thông tin người nộp đơn. Email bạn cung cấp cho chúng tôi là email chúng tôi sẽ sử dụng để gửi thông tin cập nhật.

Bước 2

Nhập ngày sinh và Số an sinh xã hội cho chủ hộ. Người này sẽ chịu trách nhiệm về voucher.

Bước 3

Cung cấp tên và ngày sinh cho tất cả những người sẽ sống cùng quý vị trong gia đình.

Cách duy trì hoạt động trong danh sách sở thích

Để duy trì hoạt động, bạn cần đăng nhập vào Cổng thông tin ứng viên ít nhất mỗi năm một lần. Bạn có thể kích hoạt lại hoặc chỉnh sửa thông tin của mình bất kỳ lúc nào.