Sự kiện

Đang tải sự kiện

« Tất cả các sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Văn phòng đóng cửa đến công cộng

Tháng Sáu 9, 2023

Tòa nhà SCCHA đóng cửa vào thứ Sáu hàng tuần.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Sáu 9, 2023
Thể loại sự kiện:
Thông báođóng
Học bổng Kathy Espinoza-Howard hiện đã mở!

Đăng ký trước ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại đây!

Chương trình Hỗ trợ Tiện ích

cho những người thuê nhà của Cơ quan Quản lý Nhà ở đủ điều kiện!

Áp dụng ngay bây giờ:
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Thông báo