Làm nhà, cộng đồng đang phát triển

Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Santa Clara (SCCHA) cung cấp các chương trình phiếu thưởng và tài sản cho thuê giúp làm cho nhà ở cho thuê an toàn và giá cả phải chăng cho hơn 20,000 gia đình và cá nhân có thu nhập thấp.

Chúng tôi có thể giúp gì được bạn?

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về nhà ở của bạn bên dưới.

Bạn đã có Phiếu Lựa chọn Nhà ở (Phần 8) Người tham gia?

Nếu bạn là người tham gia hiện tại, thật dễ dàng để quản lý nhà ở và thủ tục giấy tờ của bạn trực tuyến. Bạn có thể sử dụng Cổng thông tin đối tượng thuê để:

 • Xem tổng số tiền thuê nhà của bạn
 • Yêu cầu thêm hoặc xóa ai đó khỏi hộ gia đình của bạn
 • Báo cáo thay đổi thu nhập
 • Yêu cầu bắt đầu quá trình chuyển đi
 • Yêu cầu chỗ ở hợp lý
 • Nhắn tin cho Chuyên gia Nhà ở của bạn

Truy cập Cổng thông tin người thuê nhà

Đăng nhập

Tìm kiếm hỗ trợ cho thuê?

Nếu bạn cần trợ giúp về tiền thuê nhà, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng tìm hiểu về chương trình Phiếu thưởng Lựa chọn Nhà ở (Phần 8). Bạn có thể sử dụng Cổng thông tin ứng viên để:

 • Tham gia Phiếu lựa chọn nhà ở của SCCHA (Phần 8) danh sách quan tâm
 • Thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng của bạn và cập nhật ứng dụng của bạn

Truy cập Cổng thông tin ứng viên

Đăng nhập
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Truy cập trang Tổng quan của chúng tôi dành cho những người tham gia Phiếu lựa chọn nhà ở như bạn!

Quý vị có phải là Phiếu Lựa chọn Nhà ở (Phần 8) Chủ nhà không?

Nếu bạn đã thuê cho những người tham gia Phiếu lựa chọn nhà ở của chúng tôi, thật dễ dàng để quản lý các căn hộ được trợ cấp của bạn trực tuyến. Bạn có thể sử dụng Cổng thông tin chủ sở hữu để:

 • Nhận biểu mẫu thuế 1099 của bạn
 • Đăng ký gửi tiền trực tiếp
 • Yêu cầu tăng tiền thuê nhà
 • Xem thông tin đơn vị, kết quả kiểm tra, lưu giữ và cắt giảm
 • Thay đổi quyền sở hữu đối với đơn vị được trợ cấp hiện có
 • Thay đổi người nhận thanh toán hiện tại
 • Xem lịch sử Thanh toán Hỗ trợ Nhà ở (HAP) của bạn
 • Xác định Chuyên gia Nhà ở được chỉ định cho bạn
 • Gửi biểu mẫu trực tuyến trực tiếp cho nhân viên

Truy cập Cổng thông tin dành cho chủ sở hữu

Đăng nhập

Bạn quan tâm đến việc trở thành Chủ nhà lựa chọn nhà ở (Phần 8)?

Khám phá các lợi ích và hiểu quy trình bao gồm Phiếu lựa chọn nhà ở làm thu nhập cho thuê.

Tham gia chương trình ngay hôm nay

Tìm hiểu thêm
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Đọc trang Tổng quan của chúng tôi dành cho các đối tác chủ nhà như bạn!

Tin tức gần đây

Xem tất cả tin tức
Jun 06, 2024

The Santa Clara County Housing Authority Announces AA- Credit Bond Rating by Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings

The Santa Clara County Housing Authority is proud to announce that it received a prestigious AA- credit rating from Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, reflecting the agency’s extremely strong management and financial performance. The AA- credit rating not only validates the Housing Authority’s past achievements but also positions the agency for future growth. The rating will also enhance the authority’s ability to secure favorable financing terms, attract investment, and expand its housing programs to benefit more families in need of affordable housing options in Santa Clara County.

ĐọC Thêm