Mô tả công việc

Dưới đây là danh sách các chức danh công việc khác nhau trong Cơ quan Quản lý Nhà ở. Những công việc này KHÔNG hiện đang mở. Danh sách này chỉ cung cấp thông tin công việc chung. Để biết danh sách các vị trí đang mở, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.

Xem các vị trí đang tuyển dụng

Vui lòng liên hệ với Bộ phận Nhân sự SCCHA theo số (408) 993-2934 nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Giờ hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần từ 7:30 sáng đến 5:00 chiều

Tham gia cùng chúng tôi trong cam kết giúp cộng đồng và nhân viên phát triển và phát triển.