Sự kiện

Sự kiện thử nghiệm chủ nhà

Cơ quan Nhà ở Quận Santa Clara 505 W. Julian St, San José, CA, Hoa Kỳ

Các buổi cung cấp thông tin này dành cho các chủ sở hữu mới và đang tiếp tục cho những người có Phiếu Lựa chọn Nhà ở Phần 8 thuê ở Hạt Santa Clara.

Thông báođóng
Kathy Espinoza-Howard SCHOLARSHIP!

New Extended Deadline Tháng 6 14, 2024 Apply here!

Thông báo phần mềm quan trọng

Chúng tôi đang nâng cấp phần mềm của mình. Vui lòng theo dõi các bản cập nhật - chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quá trình chuyển đổi này dễ dàng nhất có thể cho mọi người tham gia.

Chương trình Hỗ trợ Tiện ích

cho những người thuê nhà của Cơ quan Quản lý Nhà ở đủ điều kiện!

Áp dụng ngay bây giờ:
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Thông báo