Cơ quan Nhà ở Quận Santa Clara thông báo mua lại hai bất động sản nhà ở giá rẻ ở Đông San José

Cơ quan Nhà ở Quận Santa Clara (SCCHA) thông báo mua lại thành công hai bất động sản nhà ở giá rẻ ở Đông San José. Cột mốc quan trọng này củng cố cam kết của SCCHA trong việc cung cấp các lựa chọn nhà ở an toàn, ổn định và giá cả phải chăng cho cộng đồng Quận Santa Clara.

Việc mua lại các tài sản này thể hiện sự cống hiến của SCCHA trong việc tác động tích cực đến cuộc sống của cư dân của chúng tôi và nâng cao chất lượng nhà ở giá cả phải chăng trên toàn Quận Santa Clara. Sự hợp tác của cơ quan này với Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) là một minh chứng cho tầm nhìn đảm bảo bảo tồn nhà ở giá cả phải chăng và tiếp cận với những ngôi nhà giá cả phải chăng trong cộng đồng sôi động của chúng tôi.
Hai bất động sản mà SCCHA mua lại như sau:
Girasol Apartments, tọa lạc tại 1710 Alum Rock Avenue ở San José, cung cấp 60 ngôi nhà giá cả phải chăng cho người cao niên từ 62 tuổi trở lên. Tài sản được xây dựng vào năm 1998 và được mua lại từ HUD với giá 4,15 triệu đô la.

Jardines Paloma Blanca, tọa lạc tại 132 North Jackson Avenue ở San Jose, cung cấp 42 ngôi nhà giá cả phải chăng cho người cao niên từ 62 tuổi trở lên. Tài sản ban đầu được xây dựng vào năm 1995 và được mua lại từ HUD với giá 2,65 triệu đô la.