Cơ quan Nhà ở Hạt Santa Clara đảm bảo tài trợ cho việc điện khí hóa Công viên Nhà Di động Buena Vista ở Palo Alto