Sự kiện

Heading Home: Phiên thông tin chủ sở hữu tiềm năng

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một buổi cung cấp thông tin cho các chủ nhà tiềm năng quan tâm đến việc tham gia Chiến dịch Heading Home! Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Santa Clara đang tổ chức một buổi thông tin Zoom cho các chủ nhà tiềm năng, những người quan tâm đến việc cho thuê căn hộ của họ cho những người nhận phiếu mua hàng như một phần của Chiến dịch Heading Home. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chương trình, [...]

Thông báođóng
Kathy Espinoza-Howard SCHOLARSHIP!

New Extended Deadline Tháng 6 14, 2024 Apply here!

Thông báo phần mềm quan trọng

Chúng tôi đang nâng cấp phần mềm của mình. Vui lòng theo dõi các bản cập nhật - chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quá trình chuyển đổi này dễ dàng nhất có thể cho mọi người tham gia.

Chương trình Hỗ trợ Tiện ích

cho những người thuê nhà của Cơ quan Quản lý Nhà ở đủ điều kiện!

Áp dụng ngay bây giờ:
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Thông báo